Yonsei GSIS

Contents

Beginning of Official Notices

End of Official Notices

Official Notices

Subject[Admission] 2020학년도 전기 입학 내국인전형 서류심사 합격자 발표
Date2019-11-19

2020-1학기 입학 내국인전형 서류심사 합격자 발표  

1. 서류심사 합격자 확인

      1) 서류합격자 조회 페이지: https://gsis.yonsei.ac.kr/passlist.asp

      2) 이름, 수험번호, 생년월일 입력 후 결과 확인

      3) 서류합격자는 2019년 11월 20일(수) 오후 3시까지 반드시 면접 참석 여부 회신 요망

          (yysj911@yonsei.ac.kr)

      4) 수험번호 확인: https://gsis.yonsei.ac.kr/application/kor/application_kor.asp

 

2. 면접 일시 및 대기장소

      1) 면접 일시: 2019년 11월 23일(토), 오전 9시 – 오후 1시(예정)

      2) 대기 장소: 연세대학교 새천년관 702호

 

3. 개인별 면접시간 안내: 2019. 11. 21.(목) 오후 이메일을 통해 개별 공지

 

4. 이메일을 통해 면접 관련 사항을 전달 드리오니, 이메일을 주기적으로 확인하시기 바랍니다.

 

5. 문 의: 02-2123-3293, yysj911@yonsei.ac.kr
Telephone: 82-2-2123-3291~3 Fax: 82-2-2123-8653 Email: gsis@yonsei.ac.kr
New Millennium Hall #510, Yonsei University, 50 Yonsei-Ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
개인정보처리방침
Copyright © 2015, Yonsei GSIS, All Rights Reserved.

Display page loading image